8. in 9. junij – TEČAJ ZA VADITELJE SMEJALNE VADBE ( JOGE SMEHA)

Začetek dogodka: 08.06.2024
Zaključek dogodka: 09.06.2024

Ljubljana, 8. in 9. junij 2024
MICELIJ, Štihova ulica 5, 1000 Ljubljana

VADITELJI BODO USPOSOBLJENI ZA:

  • strokovno vodenje smejalnih vaj v zdravstvenih institucijah, šolah, domovih starejših občanov, pri delu s posebnimi skupinami, v delovnem kolektivu
  • kreiranje svojih lastnih vaj smeha
  • strokovno promocija smejalne vadbe z znanstveno dokazanimi dejstvi
Scroll to Top